Bistand ved visning

Vi tilbyr bistand ved visning av leiligheter og boliger. Ved visning får du en fagmessig bedømmelse av boligen, hva som er positivt og hva som er negativt med boligen, hvilke deler av boligen du må sjekke nærmere og hvilke deler du må forvente å oppgradere for at du skal få et rolig og tilfredsstillende liv i din drømmebolig. For å oppnå et optimalt resultat er det en fordel at visningen blir utført utenom felles visninger som megler har. Visningen utføres som en visuell kontroll av boligen, fra kjellergulv til mønet på boligen, vi kan også levere en rapport etter visning. Her kan du spare deg for mange overraskelser og ubehageligheter ved å ha en fagmann å støtte deg til.


De kunder som har benyttet seg av denne tjenesten er særdeles godt fornøyd med resultatene av den gjennomgang som vi har levert.


Pris for bistand ved visning uten skriftlig rapport er Kr. 2500,- inkl. mva.

Da er det beregnet en visning på 2 timer, utover dette faktureres det etter en timepris på kr. 1500,- inkl. Mva.

Kjøring faktureres med Kr. 6,00 pr/km + bompenger, etter gjeldene satser fra det aktuelle bomselskap.