Dokumenter ved befaring

Når takstingeniøren kommer hjem til deg for verditaksering ønsker han at du fremviser følgende dokumenter:

Andelsleilighet:

 • Plantegninger.
 • Kjøpekontrakt.
 • Andelsbevis.
 • Forsikringsbevis og polise nr.
 • Regnskap forrige år.
 • Regnskap fra forretningsfører.
 • Årsmøteprotokoll.
 • Tidligere takst- salgsoppgave.


Selveier leilighet:

 • Plantegninger.
 • Kjøpekontrakt.
 • Regnskap forrige år.
 • Kommunale avgifter.
 • Forsikringsbevis og polise nr.
 • Tidligere takst- salgsoppgave.


Eiet enebolig- villa.

 • Plantegninger.
 • Brukstillatelse.
 • Skjøte.
 • Målebrev.
 • Forsikringsbevis og polise nr.
 • Kommunale utgifter.
 • Tidligere takst- salgsoppgave.
 • Plantegninger.
 • Kjøpekontrakt.
 • Andelsbevis.
 • Forsikringsbevis og polise nr.
 • Regnskap forrige år.
 • Regnskap fra forretningsfører.
 • Årsmøteprotokoll.
 • Tidligere takst- salgsoppgave.
 • Plantegninger.
 • Kjøpekontrakt.
 • Regnskap forrige år.
 • Kommunale avgifter.
 • Forsikringsbevis og polise nr.
 • Tidligere takst- salgsoppgave.
 • Plantegninger.
 • Brukstillatelse.
 • Skjøte.
 • Målebrev.
 • Forsikringsbevis og polise nr.
 • Kommunale utgifter.
 • Tidligere takst- salgsoppgave.