Prisliste Boligtakst Akershus AS 2019

Priser på produkter og tjenester.

Alle priser inklusive merverdiavgift.

Pris for eiendommer over 250 m2 BRA avtales i hvert enkelt tilfelle.


Tilleggs bygninger inntil 100 m2 Kr. 850,-

Skade og reklamasjons takst etter medgått tid.

Tomter etter medgått tid.

Bistand ved visning uten rapport, 2 timers visning Kr. 2500,-

Ut over denne tid Kr. 1800,- pr. time.

Endring av takst/rapport etter levert oppdrag Kr. 1200,-

Oppdrag på timer Kr. 1800,- pr. time.

Kjøregodtgjørelse Kr. 12,- pr./ km.

Bompenger etter satser fra de aktuelle bomselskap.