Verdi lånetakst

En verditakst gir en beskrivelse av eiendommen som konkluderer med en verdivurdering:

Markedsverdi (normal salgsverdi)

Det beløp som takstmannen anser at eiendommen normalt kan omsettes for på takseringstidspunktet. Markedsverdien skal ikke settes høyere enn teknisk verdi. Det tas også hensyn til evt. festeforhold og fellesgjeld.


Teknisk verdi


Teknisk verdi er en hjelpe-beregning som består av:

  • Normalebygge kostnaderfor tilsvarende nye bygninger på stedet oppført med aktuelle materialer og metoder.
  • Fradrag gjøres for gjenstående arbeider, slitasje og elde, ukurante konstruksjonsløsninger (som for eksempel dårlig isolasjon) mm.
  • Normale tomtekostnader består av rå tomtensverdi uten hensyn til evt. festeforhold, tekniske grunnlagsinvesteringer og annen opparbeidelse. I bymessig bebyggelse ansettes en tomtebelastning som erfaringsmessig er gangbar for den aktuelle eiendom.